Investor Aktiecase V.42

Investor grundades år 1916 i samband med att Wallenbergfamiljen flyttade investerade tillgångar från den familjeledda banken, Stockholms Enskilda Bank, över till det nystartade Investor. Över 100 år senare är Wallenbergstiftelserna fortfarande största ägare i bolaget med Jacob Wallenberg som ordförande i styrelsen.