Essity är ett företag som utvecklar, producerar, säljer produkter och lösningar inom Personal Care, Consumer Tissue och Professional Hygiene. De är baserade i Stockholm men har etablerat sig globalt och säljer sina varor till ca 150 länder. Essity har flera olika varumärken bland annat Libero, Libresse och Tork som kanske är några ni känner igen. De strävar efter att leverera hållbara lösningar och försöker minimera sin påverkan på miljön genom att bland annat göra nya innovationer och tekniker samt genom användning av förnybart material. De arbetar mycket för att tillhandahålla hållbar tillväxt och värde till intressenterna. Deras mission är: “Att på ett hållbart sätt utveckla, producera, marknadsföra och sälja förstklassiga produkter och tjänster inom hygien och hälsa”. Företaget har ca 45 000 medarbetare, har ett börsvärde idag på ca 213.6 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Historia:

Essity var tidigare SCA (Svenska Cellulosa AB SCA) som grundades år 1929 i Sverige. Förvärvet av det svenska företaget Mölnlycke år 1975 var företagets början till expertis om hygien. Efter det fortsatte företagets tillväxt med ytterligare ett antal förvärv inom hygien- och hälsoverksamheten. Allt eftersom årtiondena gick har företaget haft ett fokus på träfiberprodukter inom sin hygien- och hälsoverksamhet och de har haft en nyskapande produktutveckling inom sitt område. År 2017 delades företaget upp i två börsnoterade bolag där SCA är ett skog- och skogsindustriföretag och Essity är ett hygien- och hälsoföretag. År 2017 förvärvade Essity BSN medical, ett företag som är ledande inom medicinska lösningar med fokus inom sårvård, ortopedi samt kompressionsterapi. Essity har alltså även blivit en del av den medicinska arenan i samband med det fortsatta fokuset av hygien. 

Essitys B på börsen: 

Fem års utveckling 

Essity har haft en stabil utveckling under de 5 senaste åren. Essity aktien ökat under fem år med ett värde av 230 kr till 303 kr, vilket är en ökning med ca 22 %. Under ett år kan vi se att aktien ökat med ca 5-10 % då den sjönk en del under maj månad. 

Ett års utveckling 

Som aktieägare: 

Som aktieägare i Essity har du möjlighet att vara med på bolagets årsstämma varje år och den äger rum under våren. Eftersom de har sitt huvudkontor i Stockholm är det där som stämman hålls, däremot kan du läsa om årsstämman som var i år 2020 på deras hemsida. 

Som aktieägare får du även ta del av nuvarande och framtida vinster. Utdelningen är en utbetalning och kan vara i kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget. För essity år 2019 valde man att inte lämna ut någon utdelning på grund av den pågående Covid-19 epidemin. Men kollar vi  år 2018 års utdelning kan vi se att det var 5,75 kr per aktie. 

Essitys under COVID-19 pandemin

På Essitys hemsida återfinns ord från företagets VD, Magnus Groth, angående den rådande COVID-19 pandemin. Där beskriver Groth att företaget har en viktig roll i att stödja människor och samhälle när det gäller pandemin, eftersom att det är ett globalt ledande företag inom hygien och hälsa. Företaget arbetar för att bidra till samhället genom produktionen av viktiga produkter samt genom att samarbeta med andra organisationer. 

Essity har över ett par veckor omdirigerat produktionen och utvecklat ansiktsmasker för vården och äldreomsorgen. Den svenska produktionslokalen har kapaciteten att tillverka 3 miljoner ansiktsmasker per månad samt att de har investerat i en maskin för storskalig produktion av ansiktsmasker vilken har kapaciteten för 30 miljoner masker per månad som förväntas komma i drift efter sommaren. 

Analys/Börsgruppen tänker:

Vi anser att Essity är ett bolag som säljer produkter som alltid kommer att behövas, de ligger rätt i tiden och har under den rådande Coronakrisen inte påverkats speciellt mycket. Det är ett intressant företag som har agerat snabbt vid krisen och ett exempel på det är som tidigare nämnt hur de omdirigerade produktionen för att hjälpa samhället. Det är ett stort globalt bolag som är nytänkande och miljömedvetet vilket kan ses som en positiv aspekt ur ett hållbarhetsperspektiv. 

————————-Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon köprekommendation, utan mer en slags analys där vi i Börsgruppen försöker sprida våra tankar och kunskaper i hopp om att fler ska lära sig om aktier. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *