Vision

“Att förbättra människors liv genom att erbjuda mer och bättre valmöjligheter.”

Mission

“Vi bygger digitala bolag som tillgodoser konsumentens väsentliga vardagsbehov”

Vad tänker ni när vi skriver medeltiden? Renässansen? Riddare som förde krig och for iväg på korståg till det Heliga Landet? Hör och häpna, redan på medeltiden grundades världens första aktiebolag och idag ska du få läsa om ett av Stockholmsbörsen största investmentbolag. 

Vilka är Kinnevik?

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger de digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Kinnevik investerar i snabbt växande bolag, både i utvecklade marknader men också i tillväxtmarknader. Kinnevik tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället.

Kinneviks affärsidé är att långsiktigt äga sina innehav genom en aktiv delaktighet i den globala diversifierade portföljen av bolag som sprider sig på sex kontinenter i över 80 olika länder. Kinneviks innehav är uppdelade i fyra olika sektorer: E-handel & Marknadsplatser, TMT (Teknologi Media Telecommunications), Finansiella tjänster och Hälsovård.

Ett ämne som är väldigt viktigt i dagens samhälle är hållbarhet. Kinneviks synsätt på detta är att överallt där de är verksamma runt om i världen, ligger deras fokus som sagt på att bygga digitala konsumentbolag som förbättrar människors liv. Som en aktiv ägare och ledande investerare hade Kinnevik tydliga förväntningar på deras portföljbolag, att de ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Tips för analys av investmentbolag

Ledningens tankar & Underliggande portfölj

Ett investmentbolags affärsidé är att investera i andra bolag, därför är det inte alltid just investmentbolaget i sig som är det intressanta att analysera. Det finns andra delar inom företaget som kan vara mer spännande, exempelvis vilka underliggande bolag du får genom att äga ett investmentbolag men också hur ledningen tänker kring sina investeringar.

Här på bilden kan man se hur Kinneviks sammansättning av deras portfölj ser ut och vilka som är deras fem största bolag.

Hur ledningen tänker kring sina investeringar kan vara en viktig faktor vid din analys av investmentbolag. Det kan lägga grunden till om du tycker att bolaget har rätt tankesätt och om du tror på deras investeringsstrategi.

I detta case fokuserar vi speciellt på Kinnevik och kan enkelt se via deras hemsida hur Kinnevik är som investerare och hur de utvärderar nya investeringsmöjligheter. Bland annat genom ett fokuserat och systematiskt tillvägagångssätt, men också hur de sätter hållbarhet som en central faktor vid deras investeringar.

Substansrabatt

Detta är också en viktig sak att känna till när det kommer till investeringsbolag. Med substansrabatt menas att du kan få de underliggande bolagen till ett billigare pris. För att på ett enkelt sätt förklara hur substansrabatten fungerar i praktiken kommer här ett exempel taget från aktiespararnas hemsida: (www.aktiespararna.se)

Säg att du äger ett investmentbolag, vi kallar det bolag A. Bolag A har en underliggande portfölj med bolag B, C, och D i. Låt oss säga att marknadsvärdet på bolag B, C och D tillsammans värderas till 100 kronor per aktie i bolag A. Då skulle även en aktie i bolag A rimligtvis kosta 100 kronor, men detta stämmer sällan i praktiken. Låt oss säga att du kan köpa en aktie i bolag A för 80 kronor. Då exponeras du till bolag B, C och D för 80 kronor istället för 100 kronor. Det ger dig en så kallad substansrabatt på 20 procent. Procentsatsen som utgör rabatten är alltså vad du kan få genom att äga “helheten istället för delarna”.”

Via hemsidan (www.ibindex.se) kan man se att Kinneviks senast beräknade substansrabatt var runt 22%. Detta beräknade man från den senaste rapporten från Kinnevik. När Kinnevik släpper nästa rapport den 24 oktober kommer det förmodligen räknas ut ett nytt värde.

Substanspremie

Man kan även handla investmentbolag till en substanspremie, vilket egentligen kan beskrivas som motsatsen till substansrabatt. Detta innebär alltså att investmentbolaget handlas till en högre aktiekurs än vad värderingen för bolagen i den underliggande portföljen är. Substanspremie hänger oftast samman med att en del av bolagen i den underliggande portföljen är onoterade, det vill säga att bolagen inte handlas på börsen. Investmentbolagen har då ofta en lägre värdering på de onoterade bolagen i sin redovisning jämfört med den som marknaden ger dem.

Utdelning

Det finns självklart ett flertal intressanta parametrar och nyckeltal som man hade kunnat kolla på när man analyserar investmentbolag, men som sista nyckeltal i detta case har vi valt att ta upp utdelningen. Som de flesta vet så är utdelning oftast en kontantsumma som årligen delas ut till bolagets aktieägare. En del bolag väljer att göra det, och en del inte. Men det som är lite extra intressant när det kommer till investmentbolag är att emellanåt kan de välja att ha utdelning i form av aktier istället för en kontantsumma. Du får alltså fler aktier i din portfölj istället för en kontantsumma som vanligtvis delas ut. Exempelvis så gjorde Kinnevik detta i augusti 2018, då de delade ut sitt innehav i Modern Times Group B (MTG B) till sina aktieägare. Så för 21 stycken Kinnevik aktier fick du 1 MTG B aktie, och allt detta sker då automatiskt så att aktieägarna inte behöver göra någonting.

Aktuellt idag 

Som ovan nämnt gällande utdelningar i form av aktier har detta blivit aktuellt även idag 2019 hos Kinnevik. Den 17/9-19 föreslog bolaget en utdelning av hela sitt innehav i Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”)  till sina aktieägare samt beslut om ändrad utdelningspolicy. Utdelningspolicyn innebär att de upphör med ordinarie kontantutdelningar. Istället ska de använda sig av det överskottskapital som skapas från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar. Detta gör att Kinnevik behåller den utdelning de erhåller och kan på så sätt få mer kapital för att kunna göra investeringar. 

Samtidigt såldes en del av ägandet i deras största innehav Zalando, Europas mest framträdande e-handelsbolag, som är noterat på den tyska börsen, ner till 26% från 32%. Aktieförsäljningen vill dem inte ska ge signalen att avyttra Zalando utan blir ett sätt att stärka upp finanserna. Kinnevik beskriver bolaget som “kronjuvelen” i tillväxtportföljen, det vill säga att de har en betydelsefull del och visar god potential. 

För att titta mer djupgående på utdelningen av Millicom äger Kinnevik för närvarande 37.835.428 aktier i Millicom, motsvarande 37,2 procent av deras utestående aktier. Millicom grundades av Kinnevik för ca 30 år sedan och har generat betydelsefull utdelning och avkastning till Kinnevik och dess aktieägare. Utdelningen till aktieägarna kommer ske i form av svenska depåbevis där värdeöverföringen kommer bli totalt ca 19,0 miljarder kronor. Det motsvarar 69 kronor per Kinnevik-aktie (baserat på stängningskursen för Millicoms svenska depåbevis den 16/9-19). Genom denna utdelning av Kinneviks innehav i Millicom blir målsättningen att öka portföljens andel av disruptiva, teknikfokuserade growth-och ventureinvesteringar. Det vill säga att man tar sig an en marknad och vill revolutionera den. Detta kommer göra att portföljen ökar samtidigt som stabiliteten i portföljens total-och direktavkastning bibehålls genom de två centrala plattformarna, det vill säga Tele2 och Zalando. 

Analys/Börsgruppen tänker 

Här kan det vara så att man ser en aning skakig resa och frågan blir då om Kinneviks VD Georgi Ganev kunde återskapa förtroendet inför kapitalmarknadsdagen som skedde den 19/9-19? Man ser tydligt att de vill lämna Millicom bakom sig, fokusera på de olistade bolagen som finns i portföljen och hitta nya investeringar som visar en tydlig strategi och stor kompetens. Detta betyder att när Millicom försvinner står Tele2 och Zalando för de stora listade innehaven. På så sätt kan man se det som att potentialen ökar i de i de olistade innehaven för att få marknaden att förstå vilka bolag detta är. Här frågar sig säkert många; blir Kinnevik en riskabel aktie nu? Det återstår att se. Bibehålls portföljens stabilitet genom de två centrala plattformarna eller å andra sidan blir riskprofilen kanske högre om man koncentrerar sig till Zalando och Tele2? Men samtidigt om bolaget lägger in 2-4 investeringar per år varav ⅔ i existerande innehav, vad händer då? Förmodligen ökar andelen i dem bolagen Kinnevik tycker presterar och skapar på så sätt ett mer aktivt ägande. 

Vi i börsgruppen tycker minst sagt att detta ska bli ett spännande bolag att följa. Det visas tydligt att det sker en omstrukturering i det entreprenöriella, digitala, konsumentinriktade bolaget. Kinneviks filosofi kretsar kring teknologins stryka där de skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag. De belyser teknikens potential genom att bli enklare, snabbare och mer lättillgängligt, framförallt inom media, handel, telekom, finansiella tjänster och hälsovård. Det ska bli intressant att se hur Kinnevik utvecklar sig och hur förändringen kring försäljningen av Zalando, utdelningen av Millicom och ändrad utdelningspolicy kommer att påverka bolaget. 

Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon köprekommendation, utan mer en slags analys där vi i Börsgruppen försöker sprida våra tankar och kunskaper i hopp om att fler ska lära sig om aktier och i detta fall investmentbolag. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *