Ny vecka, nytt aktiecase. Denna veckan tänkte vi i Börsgruppen skriva om ett företag som vi tror att de flesta på campus hört talas om på ett eller annat sätt. 

Securitas grundades 1934 i Helsingborg av Eric-Philip Sörensen. Med över 80 år i säkerhetsbranschen har företaget följt utvecklingen i samhället och gått från 3 anställda till fler än 320 000 idag. I skrivande stund är företaget Sveriges största privata räddningstjänst. Totalt har Securitas anställda i 58 olika länder. 

Företaget arbetar inom säkerhetsbranschen där dem främst inriktar sig på säkerhetstjänster, säkerhetslösningar och intelligenta tjänster. De arbetar ständigt för att leverera bra tjänster av hög kvalitet till kunden och uppnå deras finansiella mål på lång sikt. 

De arbetar aktivt för att övergå mot en mer digitaliserad verksamhet, där alla nya och förnyade kundkontrakt på de flesta av deras marknader kommer att hanteras och rapporteras digitalt, med stöd av Securitas Operation Centers. Securitas har idag världen över 44 st “Operation Centers” för att övervaka alla aktiviteter och väktare ute i fält. Med den ena foten i nuet och den andra i framtiden strävar Securitas alltid efter att vara först i branschen när de kommer till utveckling av högteknologiska lösningar. 

Securitas bygger sin verksamhet kring tre grundläggande värderingar: ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. 

Securitas på börsen: 

De senaste fem åren har Securitas ökat sitt värde på börsen. Från ett värde av 95kr per aktie i Januari 2015 till runt 141 kr i Januari 2019. I mitten av 2019, i samband med att Securitas släppte sin halvårsrapport, backade aktien kraftigt. Utfallet som presenterades var dock inte mycket sämre än förväntad och efter nedgången har aktien stigit igen, dock inte till samma värde som den låg på innan nedgången. Historiskt kan man se att kursen har haft sina dalar men att den relativt snabbt har studsat tillbaka från dessa. I Dagens Industri skriver tidningen följande om Securitas 26/8-2019: ”Securitas är ingen kursdubblare på kort sikt. Däremot är det ett bra val för den som vill ha en stabil aktie med hygglig direktavkastning i portföljen. Det räcker bra för oss”

Mål:

Under 2018 nådde Securitas en milstolpe vad gäller försäljning och den sträckte sig över 100 miljarder kronor. Deras övergripande finansiella mål är att fortsätta ha en stark försäljning och varje år öka vinsten per aktien med 10%. De vill även ha ett fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20. Utöver detta vill de som vi nämnde tidigare i texten, leverera bra kvalitativa tjänster till kunderna och digitalisera verksamheten. 

Hållbarhet:

Securitas strategi är att vara det dominerande säkerhetsföretaget, specialiserat på säkerhetstjänster baserat på människor, kunskap och teknik. Enligt securitas är hållbarhet en affärsmetod för dem, där de inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar åt intressenterna som leder till att securitas varumärke stärks och får ett ökat värde. Genom att Securitas erbjuder högkvalitativa säkerhetslösningar åt kunderna och bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt kan kunderna fokusera på sin egna kärnverksamhet. 

Miljöpolicy:

Securitas miljömål och huvudfokus är att varje år minska utsläppen från deras företagsbilar och minibussar som företaget äger eller leasar. Sedan 2008 har deras genomsnittliga utsläpp minskat med 34 gram koldioxid utsläpp per kilometer. De har 3 mål för deras utsläppspolicy: 

Sträva efter att minska den negativa klimatpåverkan, särskilt när det gäller energi och transporter, att undvika miljöfarliga ämnen och sträva efter att ersätta dessa med mer miljövänliga ämnen, även om detta innebär högre kostnader för företaget, att bidra till återvinning och se till att avfall hanteras på ett sätt som är säkert och miljövänligt.

Börsgruppen tänker: 

I en tid där många förväntar sig konjunktursvängningar och en nedgång på börsen blir en branschanalys av stor vikt. När det kommer till säkerhetsbranschen tror vi i Börsgruppen att efterfrågan kommer att vara fortsatt stark även om vi hamnar i en lågkonjunktur. Aktien har även på lång sikt visat sig vara stabil och företagets rötter från 1934 tyder på lång erfarenhet och koll på vad som krävs för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

Securitas strävar efter en digitalisering av sina tjänster samt ständig utveckling och innovation av nya högteknologiska lösningar, därför anser vi att de ligger bra i tiden tillsammans med deras moderna och medvetna syn på hållbarhet och miljö. Detta tyder på att det är ett företag som ser optimistiskt på framtiden. 

Vi ser Securitas som en långsiktig aktie där vi iakttagit stabilitet och uppgång över tid och även förmågan att hämta sig relativt snabbt efter temporära nedgångar.

Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon köprekommendation, utan mer en slags analys där vi i Börsgruppen försöker sprida våra tankar och kunskaper i hopp om att fler ska lära sig om aktier. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras.

Kategorier: Aktiecase

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *