Vi fortsätter på förra veckans tema av investmentbolag genom att dyka in på Stockholmsbörsens största investmentbolag, Investor. 

Historia

Investor grundades år 1916 i samband med att Wallenbergfamiljen flyttade investerade tillgångar från den familjeledda banken, Stockholms Enskilda Bank, över till det nystartade Investor. Över 100 år senare är Wallenbergstiftelserna fortfarande största ägare i bolaget med Jacob Wallenberg som ordförande i styrelsen. Syftet med stiftelserna är att finansiera forskning och forskningsprojekt som sedan 1917 har donerat över 33 miljarder kronor. 

“Att investera i företag och aktivt bidra som en ledande ägare till företagens långsiktiga framgång” 

Mål

Investor AB arbetar med att vara en engagerad och långsiktig ägare, bygga och utveckla världsledande företag samt fokusera på att bygga hållbara företag. Verksamhetens övergripande mål är att fokusera på att skapa en långsiktigt attraktiv totalavkastning. Deras mer konkreta mål är att de vill öka substansvärdet, bedriva en effektiv verksamhet, generera en stadigt stigande utdelning och arbeta med hållbarhet.  

“Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag”

Hållbart företagande

Aktuellt i dagens samhälle är framförallt utvecklingen av hållbar utveckling med syftet att framförallt minska klimatpåverkan för att kunna stoppa den globala uppvärmningen och föroreningar av vår planet. Hållbarhet är något som Investor tror är grundläggande för ett företags framgång där varje enskilt företag har ett ansvar att skapa värde för samhället och vår planet. Investmentbolaget försöker att stödja de olika bolagens utveckling av strategier för innovation och lösningar för att minska klimatpåverkan genom att eftersträva en ständig förbättring. Dessutom bidrar majoriteten av Investors företag till FN:s globala hållbarhetsmål vilka bland annat handlar om jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna och hållbar konsumtion och produktion. 

“Vi är övertygade om att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde” 

Jämställdhet

Förutom klimatkrisen och hållbart företagande är även jämställdhet inom företag aktuella rubriker. Antalet anställda på bolaget Investor AB är 92 personer, utav dessa är hälften kvinnor och hälften män. Dessutom består deras ledningsgrupper av hälften kvinnor och hälften män och i styrelsen 2018 var andelen kvinnor 40%. Enligt Albright rankas Investor som ett av Sveriges mest jämställda börsbolag. Investor skriver att de tar tillvara på de tillgängliga talangerna och rekryterar, kompenserar och befordrar oberoende av bland annat kön, religion, etnicitet, sexuell läggning och politisk åsikt. Dessutom tror de på att etiskt agerande och respekt för varje individ är avgörande och att mångfald och inkludering bygger starka och dynamiska team 

“Vi är övertygade om att människor som tänker olika gör skillnad”

Underliggande portfölj

Investor underliggande portfölj består främst av kärninvesteringar i noterade bolag, dotterbolagen inom Patricia Industries och investeringar i EQT. Astra Zeneca, Ericsson och Atlas Copco är några utav många välkända noterade bolag där Investor har ett betydande inflytande genom sina minoritetsposter. SEB, som tidigare hette Stockholms Enskilda Bank, hör också till bland kärninvesteringarna. Läkemedel, teknik, industri och finans är alltså några av branscherna som antyder på stor riskspridning av Investors investeringar. 

Analys/ Börsgruppen tänker

Investor handlas i skrivande stund med en substansrabatt på ca 13%. Deras underliggande portfölj, som till 70% består av noterade tillgångar, är spridda utöver olika branscher. Vi i Börsgruppen noterar att Investors verksamhet inom olika områden sprider risken med sina investeringar vilket kan vara intressant att reflektera över inför den konjunkturavmattning som Sveriges industri står inför. 

Vad händer egentligen när vi går mot en lågkonjunktur och vilka konsekvenser har det för företagen, vilka kommer klara sig och vilka gör inte det och vad får detta för konsekvenser för individen, kvinnor som män? Kan det vara så att företagen väljer att skära ner på det resurskrävande arbetet kring hållbart företagandet? Vi kan inte förutse framtiden men det vi kan se är att Investor står för sina värderingar och har trots allt varit framgångsrika i över 100 år.  

“Vi vill bidra till en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt, samtidigt som goda arbetsvillkor upprätthålls”


Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon köprekommendation, utan mer en slags analys där vi i Börsgruppen försöker sprida våra tankar och kunskaper i hopp om att fler ska lära sig om aktier och i detta fall investmentbolag. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras. 

Kategorier: Aktiecase

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *