Stora Ensos motto 2019 är att “Allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd imorgon”

Stora Enso är ett av de äldsta svenska bolaget på börsen. De är verksamma inom den svenska skogs- och pappersindustrin och äger framförallt skog i Sverige men har även skog i andra delar i världen. 

Stora Enso tar hänsyn till de globala trenderna och under kommande år kommer trä- och biobaserade lösningar att prioriteras för att ta ansvar för miljöproblem. De arbetar aktivt för att ständigt ta fram bättre och smartare lösningar som har mindre inverkan på miljön.

Idag har Stora Enso 26000 anställda i över 30 länder och fördelningen på personalen kan ni se på bilden nedan.

Aktuellt idag: 

Vart ska vi börja?
Hållbarhet, Lågkonjunktur, Sveriges valuta, skogsbränder eller exportfrågan. Trots att Stora Enso har funnits med i århundraden är bolaget kanske mer aktuellt än någonsin. 

2018 var Sveriges varmaste sommar någonsin och landet hade fler skogsbränder än på väldigt länge. Samtidigt väcktes det en gnista i en 15 årig flickas ögon och idag kan inte världen sluta prata om jordens framtid.
Stora Enso har förstått seriositeten i dagens situation och har därför utvecklat fram ett hållbarhetstänk inom bolaget som både är innovativt och ekonomiskt vinnande. 

Världens ekonomier är allt mer volatila och lågkonjunkturen är i luften. Med en expansiv och framgångsrik västerländsk ekonomipolitik de senaste 10 åren börjar nu vindarna vända. Historiskt sett så förändras börsmarknaden vid tillfällen när framtiden ser mindre stabil ut. Investerare börjar söka sig mot bolag som anses “säkra” och bolag med lång och välkänd historia blir ofta köpta. Stora Enso är ett av de bolagen som har visat sig på lång sikt, kunnat ta sig igenom svåra ekonomiska tider utan större förluster. 

Sveriges valuta har nått rekordlåga siffror sensommaren 2019. Stefan Ingves penningpolitik har under 2018 gett kronan ett tung år och ett oros ämne hos Sveriges befolkning. Räntehöjningarna har uteblivit, och det är inte mycket som pekar åt några höjningar i närmaste framtid. 
Ihop med den svaga kronan, så kan Stora Enso öka sin export, likt andra Svenska Exportbolag. Ett redan starkt varumärke, och att svensk skog alltid varit populär har gett Stora Enso ett lyft. 

Omsättningen i Stora Enso har varit ganska stabil runt 92000 – 98000 men har ökar de två senaste åren, i samband med det har soliditeten legat runt 40-50%.

Det är inte positivt att vinstmarginalen har pendlat genom åren speciellt inte under 2013 då det var en negativ vinstmarginal. 


Data:

Utdelningsandelen utgör inte för stor del av deras kassa, vilket möjliggör att de kan ge utdelning även sämre år såsom 2013 och 2014, följaktligen blir frågan varför de inte kapar utdelning, kan vara så att det skickar dåliga signaler till marknaden och de anser att det är bättre att upprätthålla utdelningen för att påvisa att de är ett sunt bolag. 

Börsgruppen tänker: 

Stora Enso kom in i 2019 med ett mycket tungt 2018 bakom sig. Ned ca 40 % under 2018 gav en väldigt köpvärd aktie under det nya årets start. 

Stora Enso är mitt inne i ett strategi skifte, genom att ta fram nytänkta och framåtsträvande produkter som strävar mot en hållbarare och långsiktig lönsamhet. 

Vi ser att bolaget är i en omstrukturering för att klara av utmaningarna som uppkommer med dagens hållbarhetsfråga. 

Stora Enso är idag ledande inom deras bransch när det kommer till innovativa produkter som säkerställer att bolaget är bra positionerade för framtiden. Deras ideér om att trä kan vara ett substitut mot alla icke förnybara resurser för alla världens produkter, t.ex. att skapa flygplan och bilar i träd. 

Utifrån vår analys ser vi Stora Enso som en bra långsiktig investering som vi tror kan visa sig lönsam för din portfölj om några år framåt. Vi anser att man inte ska vara rädd för att ha tålamod och våga satsa på bolag som inte känns som dagens hetaste case, men som visat sig framgångsrik för tusentals svenskar de senaste århundradet. 

Vi vill vara tydliga med att detta inte är en köprekommendation. Detta är en analys utifrån våra tankar och kunskaper, och något vi hoppas ni kan ta hjälp av. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras. 


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *