Castellum AB är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Deras fastigheter som utgörs av kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter uppnår ett värde på 89.2 miljarder kronor. Castellum är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och har för närvarande ca 54 100 aktieägare. Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Varje dag går det ungefär 250 000 personer till jobbet i Castellums lokaler. 

“Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och          hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.” 

Historia 

Castellum bildades i Sverige i början av 1900-talet under fastighetskrisen då stora fastighetsbestånd togs över av Nordbanken och Gota Bank i form av panter för dåliga krediter. Efter att staten organiserade pantvårdsföretag för att ta hand om övertagna tillgångar kom stora delar att tas över av två nybildade fastighetskoncerner var av ett Castellum AB. År 1997 börsnoterades dem och uppnådde då ett fastighetsvärde på cirka 10 miljarder kronor. 

Mål 

Castellums mål är att förvaltningsresultatet per aktie ska ha en årlig tillväxt om minst 10 % genom att hålla en låg finansiell risk som ger förutsättningar för en god värdetillväxt i bolaget, samtidigt kan aktieägarna erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Under 2017 uppgick förvaltningsresultatet per aktie till 17 %. 

Hållbart företagande 

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag präglar hållbarhetsarbetet verksamheten i alla dess delar. 

“Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande. Att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.”

Castellum på börsen: 

Castellum på börsen

Sedan den 4:e november 2014 har värdet på Castellum gått från från 97,87 kr per aktie till 200,00 kr den 4:e november år 2019. Mer än en dubbelt så stor ökning under en 5-års period. Castellum har under sina perioder en starkt utdelningsökning där utdelningarna alltid har ökat sedan 21 år tillbaka. Castellum har en utdelning på 6,10 kr per aktien och gjorde ett styrketecken genom en ökning från 2017 års utdelning på 5,3 kr per aktie vilket gör Castellum historiskt till en av Sveriges största utdelningsbolag på börsen. Utifrån årsrapporten 2018 kommenterar VD:n Henrik Saxborn året som tillfredsställande då de har ökat värdet till aktieägarna och betonar att bibehåller styrkan i att förhålla sig på rätt spår. Tidigare årsrapport visade ett resultat på ökade hyresintäkter med 8%. Flera stora aktörer är även investerare inom bolaget sedan ett tag men framför utländska investerare har ett stort intresse för Castellum: 

Analys – Börsgruppen tänker 

I en värld med konjunktursvängningar har Castellum betraktats som ett av börsens mest välskötta bolag med erbjudande av högkvalitativa fastigheter och tydliga målsättningar om hållbarhet. Företagsbranschen växer där företag alltid kommer behöva lokaler för att vara verksamma vilket gör att det eventuellt finns en marknad att hämta andelar ifrån. Castellum finns idag nästan ute på alla svenska orter och aktien har på lång sikt visat sig vara stabil med fåtal incitament på kurssvängningar. Positiva aspekter att ta upp är Castellums mål med att vara branschledande inom digitalisering där de erbjuder ett anpassat utbud av tjänster efter förändrade förutsättningar för att styrka värdet av långsiktiga kundrelationer. Det tyder också på att företaget inte heller är rädda när det kommer till utvecklingsfrågor. 

Castellum skiljer sig även från flera svenska bolag inom samma marknad med prestigefyllda utmärkelser från 2019 som:

  • 1:a plats inom kontors- och logistiklokaler, Global Sector Leader av GRESB
  • Nivå Guld inom hållbarhetsrapportering från EPRA 
  • Invald i Dow Jones Sustainability Index, inkludering av bolag som presterar bäst inom hållbarhetsområdet (för fjärde året i rad)

Det som kan diskuteras om Castellums tillväxt är att företaget har börjat söka sig till nya marknader däribland den finska marknaden där de vill etablera sig. En vanlig uppfattning kan tas av att företaget har ambitionen av att växa men däremot ställs frågan om de är tvingade till att söka sig till nya marknader. Året 2018 har räntorna fortsatt falla men visade under fjärde kvartalsrapporten om en bitvis försämrad likviditet. Frågor som bör ställas är om den svenska kommersiella fastighetsmarknaden har blivit svårare att expandera för Castellum och det har lett till att de söker sig mer utomlands. Och vad skulle hända när marknaden går mot en lågkonjunktur?   

Trots funderingar betraktar Börsgruppen bolaget som en stabil aktör som flertal gånger har rapporterat siffror i förväntningar med målsättningen. Långsiktighet eftersträvas med deras utdelningshistorik men även utifrån en starkt kursutveckling.   

Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon köprekommendation, utan mer en slags analys där vi i Börsgruppen försöker sprida våra tankar och kunskaper i hopp om att fler ska lära sig om aktier. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *