Ny vecka, nytt aktiecase! Den här veckan är det Core Ny Teknik A som Börsgruppen har valt att analysera och titta lite närmre på. Core Ny Teknik är en relativt ny aktiefond som lanserades i februari 2019 och teamet bakom är TIN Fonder. Fonden startades för att förvaltarna ville att fler sparare enklare skulle kunna ta del av värdeskapande bolag och att dessa bolag ska kunna få ännu större tillväxt med börsen som deras plattform. Största fokus ligger på bolag med lönsam tillväxt och 70% av innehavet placeras i Norden. Fonden fokuserar främst på teknik, hälsa och digitala varumärken som fonden och enligt förvaltarna själva är det en fond för dig som tror på innovation och småbolag.

Vad är en aktiefond?
Innan vi fördjupar oss mer om fonden kan det vara fördelaktigt att ha lite koll på vad en aktiefond faktiskt är, därför ska vi börja med att beskriva just detta. När man köper en aktiefond så köper man indirekt aktier i en portfölj. Man kan likna en aktiefond med en kasse innehållande olika värdepapper. Fördelen med en aktiefond är att man på ett enkelt sätt får en bra riskspridning på sin investering då en aktiefond består av flertalet aktier. Kravet för en aktiefond är att minst 85% av pengarna är i aktier och att fonden placerar i minst 16 olika bolag. Det ger också en chans till valmöjlighet då det finns fonder som är nischade till olika marknader, branscher och länder.

Nackdelen med en aktiefond är att den kostar pengar i form av en förvaltningsavgift, denna dras dagligen och räknas i procent. Procentsatsen som står under fonden man vill investera i är den totala årsavgiften av fonden. Avkastningen på en fond är alltid inklusive kostnader, detta kallas för nettoavkastning.

Det finns två olika förvaltningsstilar för en aktiefond. En aktiefond kan antingen vara aktivt eller passivt förvaltad. I en aktivt förvaltad fond så väljer en eller flera förvaltare ut de aktier de tror ger en god avkastning. Oftast har denna typen av aktiefonder en högre avgift. En passivt förvaltad fond sker via ett dataprogram som har som mål att följa sitt index. Dessa fonder har i regel en lägre avgift än en aktivt förvaltad fond.

Om Core Ny Teknik A
Core Ny teknik drivs av TIN Fonder med fondförvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelt i spetsen som båda har flera års erfarenhet av branschen. Exempelvis har de båda tidigare varit fondförvaltare för bland annat Swedbank Robur Ny Teknik. Ledorden förvaltarna har för fonden är; teknik & innovation, nytänkande, långsiktigt värdeskapande och hållbarhet. Enligt förvaltarna själva har bolag med ny teknik bättre förutsättningar att skapa aktieägarvärde över tid, därmed kan vinsterna växa snabbare än ekonomin i sin helhet. Intressant är delen kring långsiktigt värdeskapande där de formulerat att teknik och innovation skapar hållbarhet. Enligt förvaltarna är teknikutvecklingen den viktigaste drivkraften för ett hållbart samhälle samtidigt som en god dialog mellan företag och ägare ökar möjligheterna att agera ansvarsfullt. Detta är en relativt ny fond på börsen och lanserades 2019-02-14. Förvalntingsavgiften uppgår till 1,50 %.

Core Ny Teknik A är en aktivt förvaltad fond med ungefär 40-60 innehav. De största innehaven (2019-10-31) är bland annat Evolution Gaming, Novo Nordisk, Take Two Interactive och Kindred. Huvudfokus ligger på bolag med lönsamhet och starka kassaflöden, medan de undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. Ungefär 70 procent av fonden placeras i Norden medan 30 procent får placeras globalt. För de som tror att mjukvara, hälsa och digitala varumärken blir viktigare i framtiden lämpar sig fonden väl. I fondens investeringsbeslut beaktas även hållbarhet där förvaltarna tror på teknisk innovation, god dialog och inflytande för att påverka bolag i rätt riktning mot hållbart värdeskapande.

Största innehaven per 2019-10-31

Ovan syns det största innehaven per 2019-10-31. Förvaltarna är framförallt noga med att fokusera på små- och medelstora bolag med målsättning om att få vara med på hela resan från “great to greatness” som de själva nämnt i en intervju med Unga Aktiesparare i mars tidigare år. Därmed investerar de inte “mega caps” som exempelvis Amazon, Facebook eller Netflix.

Del 3 – Hur har det gått för fonden? Analys/Avslutning
Core Ny Teknik A lanserades på börsen 2019-02-14 och kursen har sedan dess stått som lägst på 99,90 SEK (per 2019-02-07) och som högst på 126,08 SEK (per 2019-11-15). Totalt har fonden under år 2019 genererat en avkastning på 36% medan jämförelseindexet (för nordiska småbolag) har genererat en avkastning på 47%. Dock kan vi konstatera att Core Ny Teknik under oktober steg 2,7 procent medan samma jämförelseindex var 1,7%. Oktober är en månad då många rapporter släpps för bolag (hela 40 procent av fondens innehav släpper rapporter) och genom en bedömning kan det konstateras att merparten av bolagen har utvecklats i rätt riktning. Fondens andelsvärde har haft en god utveckling, trots en period präglad av stora och indextunga bolags starka utveckling i jämförelse med småbolag. Dock finns det även ett fåtal rapportbesvikelser, något i likhet med tidigare rapportperioder.

”Det vi kan konstatera är att bolaget nu värderas till en rabatt mot det genomsnittliga bolaget på Stockholmsbörsen om man tittar på nästa års intjäningsförmåga. Vi är ödmjuka för att snabbväxande bolag som gjort ett stort antal förvärv är svårare att analysera för både aktieägare och analytiker, men vi tycker att bolaget har gjort rätt i att återinvestera det operationella kassaflödet i nya speltitlar de senaste åren. Embracer har idag en bred spelportfölj och vi tror att bolaget kan visa på en bättre utveckling i rörelseresultat de kommande åren jämfört med det genomsnittliga bolaget på börsen”, skriver förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn (TIN Fonder, 2019).

Börsgruppen tänker
Vi i Börsgruppen anser att fonden Core Ny Teknik är en spännande och nytänkande fond med erfarna förvaltare. Med fokus på mjukvara, hälsa och digitala varumärken är innehaven aktuella och står för många innovationer i dagens samhälle, både idag och i framtiden. Om man investerar i fonden bör man ta hänsyn till är att fonden framförallt riktar sig till den långsiktiga placeraren som har en längre tidshorisont för sitt sparande. Då största innehavet placeras i aktier löper innehavet större risk för kursförändringar, detta beroende på hur marknaden tar emot de underliggande bolagens fram- och motgångar. En av de största fördelarna med att äga en fond som är aktivt förvaltad är att man själv inte behöver fundera på att vikta om sin portfölj – istället kan du investera dina pengar när möjligheten finns och låta tiden få pengarna att växa. Även om du betalar en förvaltningsavgift på 1,50 % kommer den aktiva förvaltningen förhoppningsvis leda till bättre avkastning på fonden ur ett längre perspektiv. Core Ny Teknik har aktiv förvaltning på riktigt med Armfelt och Sprinchorn i spetsen och tycker du att kombinationen av innovation, teknik och Norden är spännande är Core Ny Teknik en fond att hålla ett extra öga på i framtiden!

Vi vill vara tydliga med att detta inte är någon köprekommendation, utan mer en slags analys där vi i Börsgruppen försöker sprida våra tankar och kunskaper i hopp om att fler ska lära sig om aktier och i detta fall aktiefonder. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer återbetalas. En egen analys av ett bolag innan köp, bör alltid göras.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *